Przekłady
Przekład dosłowny:

Nie każdy, kto mówi do Mnie: Paniea, Paniea, wejdzieb do Królestwa Niebiosc, lecz ten, kto czynid wolęe mojego Ojcaf, który jest w niebiosach1c.

Przekład literacki:

Nie każdy, kto mówi do Mnie: Paniea, Paniea, wejdzieb do Królestwa Niebiosc, lecz ten, kto pełnid wolęe mojego Ojcaf, który jest w niebiosach1c.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje lekcja "τοις" [tois]; Rodzajnik wskazuje, że niebiosa, w których jest Ojciec, to te same niebiosa, w których jest Królestwo, do którego mają wejść wierzący;

Słowniki:

a pan, władca, rządca;
b wchodzić, przychodzić;
c niebo, niebiosa;
d czynić, działać;
e wola, życzenie, pragnienie;
f ojciec, przodek;