Przekłady
Przekład dosłowny:

I spadła deszczb, przyszłyc rzekid, zawiałye wiatry i naparły1f na ten dom, ale on nie runąłg, gdyż posadowiony zostałh na skalei.

Przekład literacki:

I spadła deszczb, przyszłyc rzekid, zawiałye wiatry i uderzyły1f na ten dom, ale on nie runąłg, gdyż posadowiony zostałh na skalei.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσεπεσον" [prosepeson]; w N/A "προσεπεσαν" [prosepesan];

Odnośniki:

Słowniki:

a schodzić, zstępować;
b deszcz, ulewa, ulewny deszcz;
c przychodzić, chodzić;
d rzeka, źródło wody;
e wiać, dąć;
f przypadać do, padać przed, napadać na;
g padać, upadać;
h ugruntować, położyć fundament, położyć podwalinę;
i skała, opoka, urwisty brzeg, blok skalny, głaz;