Przekłady

Dlaczego widzisza drzazgę w oku swojego bratab, a belkic w swoim oku nie dostrzegaszd?

Słowniki:

a patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c belka, drzewiec;
d przyglądać się, dostrzegać, rozumieć;