Przekłady

Dlaczego widzisza drzazgę w oku swojego bratab, a belkic w swoim oku nie dostrzegaszd?

Słowniki:

a <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <1385> belka, drzewiec;
d <2657> przyglądać się, dostrzegać, rozumieć;