Przekłady

Albo jak możesz powiedzieća swojemu bratub: Pozwólc, że wyrzucęd drzazgę z1 twego oka, a otoe belkaf jest w twoim oku?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "απο" [apo] - strong 575; w N/A "εκ" [ek] - strong 1537;

Słowniki:

a <2046> mówić, przemawiać, oznajmiać, nazywać kogoś;
b <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
d <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
e <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
f <1385> belka, drzewiec;