Przekłady
Przekład dosłowny:

Obłudnikua, wyrzućb najpierwc belkęd ze swojego oka1, a wtedy przejrzysze, aby wyrzucićb drzazgę z oka swojego brataf.

Przekład literacki:

Obłudnikua, wyrzućb najpierwc belkęd ze swojego oka1, a wtedy przejrzysze i wyrzuciszb drzazgę z oka swojego brataf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "την δοκον εκ του οφθαλμου σου" [tēn dokon ek tou ofthalmou sou] - belkę z oka twojego; w N/A "εκ του οφθαλμου σου την δοκον" [ek tou ofthalmou sou tēn dokon] - z oka twojego belkę;

Słowniki:

a <5273> obłudnik​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innegoaktor;
b <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
c <4412> najpierw, przed, na pierwszym miejscu;
d <1385> belka, drzewiec;
e <1227> przeglądać, spoglądać przenikliwie, widzieć wyraźnie;
f <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";