Przekłady

Albo kto z was jest człowiekiem, który, jeśli1 go syn poprosi1 o chleb, poda mu kamień?

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εαν αιτηση" [ean aitēsē] - jeśli poprosiłby; w N/A "αιτησει" [aitēsei] - poprosi;