Przekłady

Wtedy podeszlia uczniowie1b Jego2, obudzilic Go i mówią: Panied, uratuje nas3, giniemyf!

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "οι μαθηται" [hoi mathētai] - uczniowie;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - Jego;
3 w N/A nie występuje słowo "ημας" [hēmas] - nas;

Słowniki:

a podchodzić, zbliżać się;
b uczeń, adept, wychowanek;
c wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
d pan, władca, rządca;
e zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;
f niszczyć, zatracać, ginąć;