Przekłady
Przekład dosłowny:

Wówczas demonya prosiłyb Go, mówiąc: Skoro nas wyganiaszc, to pozwóld nam odejśće1 w to stadof świń.

Przekład literacki:

Wówczas demonya prosiłyb Go: Skoro nas wyganiaszc, to pozwóld nam odejśće1 w to stadof świń.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "επιτρεψον ημιν απελθειν" [epitrepson hēmin apelthein] - pozwól nam odejść; w N/A "αποστειλον ημας" [aposteilon hēmas] - poślij nas;

Słowniki:

a demon, zły duch;
b wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
c wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
d pozwalać, wyrażać zgodę;
e odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
f stado, trzoda;