Przekłady

I otoa całe miasto wyszłob na spotkanie1 Jezusac, a gdy Go zobaczylid, poprosilie, aby odszedłf z ich granicg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συναντησιν" [synantēsin] - strong 4877; w N/A "υπαντησιν" [hypantēsin] - strong 5222;

Słowniki:

a patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d znać, zapamiętać, widzieć;
e wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
f przechodzić, odchodzić, przesuwać się;
g granica, dzielnice, terytorium;