Przekłady

I otoa całe miasto wyszło na spotkanie1 Jezusab, a gdy Go zobaczylic, poprosilid, aby odszedłe z ich granicf

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συναντησιν" [synantēsin] - strong 4877; w N/A "υπαντησιν" [hypantēsin] - strong 5222;

Słowniki:

a patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c znać, zapamiętać, widzieć;
d wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
e przechodzić, odchodzić, przesuwać się;
f granica, dzielnice, terytorium;