Przekłady

I wsiadła do łodzi1b, przeprawił sięc na drugą stronę i przybyłd do swojegoe miasta.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];

Słowniki:

a wchodzić, wstępować;
b statek, łódź;
c przebyć, przeprawiać się;
d przychodzić, chodzić;
e własny, osobisty, posiadany;