Przekłady

I wsiadł do łodzi1, przeprawił się na drugą stronę i przybył do swojego miasta.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];