Przekłady

A oto kobieta, która krwawiła dwanaście lat, podeszła z tyłu i dotknęła skraju1a Jego płaszcza.2

Komentarz:

1 cicit - rytualne sznurki na rogach szat przypominające o przestrzeganiu przykazań; Jest to nawiązanie do IV Księgi Mojżeszowej 15:38-40: Przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania Pańskie, i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa, abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli świętymi Boga waszego.; V Księgi Mojżeszowej 22:12: Sporządź sobie frędzle na czterech końcach płaszcza, którym się okrywasz. (Biblia Warszawska);
2 Kobieta ta była nieczysta według III Księgi Mojżeszowej 15:25: Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu tak samo, jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. (Biblia Warszawska);

a frędzel, krawędź, skraj, obramowanie;