Przekłady
Przekład dosłowny:

A kiedy przyszedła do domu, niewidomic zbliżyli sięb do Niego. Jezusd im mówi: Wierzyciee, że mogęf to uczynićg? Mówią Mu: Tak, Panieh!

Przekład literacki:

A kiedy przyszedła do domu, niewidomic zbliżyli sięb do Niego. Jezusd ich zapytał: Wierzyciee, że mogęf to uczynićg? Odrzekli Mu: Tak, Panieh!

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <4334> podchodzić, zbliżać się;
c <5185> niewidomy, ślepy;
d <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
f <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
g <4160> czynić, działać;
h <2962> pan, władca, rządca;