Przekłady

Wówczas dotknąła ich oczu, mówiąc: Niech się wam stanie według waszej wiaryb.

Słowniki:

a chwytać, trzymać;
b wiara, wierność, zaufanie;