Przekłady
Przekład dosłowny:

I obchodziła Jezusb wszystkie miasta i wioskic, nauczającd w ich (miejscach) zgromadzeńe, głoszącf dobrą nowinęg o Królestwie i uzdrawiająch wszelką chorobęi oraz wszelkie niedomaganiej między ludemk1.

Przekład literacki:

I obchodziła Jezusb wszystkie miasta i wioskic, nauczałd w ich synagogache, głosiłf ewangelięg Królestwa i uzdrawiałh wszelką chorobęi oraz wszelkie niedomaganiej między ludemk1.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "εν τω λαω" [en tō laō] - między ludem;

Słowniki:

a <4013> obchodzić, prowadzić, krążyć dokoła, chodzić wokół;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2968> wioska, miasteczko;
d <1321> nauczać, wyjaśniać, wykazywać;
e <4864> zgromadzeniesynagoga;
f <2784> głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;
g <2098> dobra nowina, ewangelia;
h <2323> uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;
i <3554> choroba, dolegliwość;
j <3119> niemoc, słabość, choroba;
k <2992> lud, tłum;