Przekłady

A gdy zobaczyła tłumy zlitował sięb nad nimi, gdyż były utrudzone1c i porzuconed jak owce niemająced pasterza.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εκλελυμενοι" [eklelymenoi] - którzy są osłabiani, którzy są strudzeni; w N/A "εσκυλμενοι" [eskylmenoi] - którzy kłopoczą, którzy są strudzeni;

Odnośniki:

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b litować się, czuć litość, współczuć;
c osłabiać się, trudzić się;
d rzucać, porzucać, składać;
e mieć, posiadać;