Przekłady
Przekład dosłowny:

Jednak abyście wiedzielia, że Synd Człowieka mac na ziemie władzęb odpuszczaćf grzechyg — wtedy mówi do sparaliżowanegoh: Wstańi, weźj swoje posłaniek i idźi do swego domu!

Przekład literacki:

Jednak abyście się przekonalia, że Synd Człowieczy mac na ziemie władzęb odpuszczaćf grzechyg — tu zwrócił się do sparaliżowanegoh: Wstańi, weźj swoje posłaniek i idźi do swego domu!

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
c <2192> mieć, posiadać;
d <5207> syn, potomek;
e <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
f <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
g <266> grzech, błąd, przeiwinienie, wina;
h <3885> sparaliżowany, paralityk;
i <1453> wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
j <142> podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;
k <2825> łoże, posłanie, mata, kanapa;
l <5217> iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;