Przekłady
Przekład dosłowny:

Jednak abyście wiedzielia, że Synd Człowieka mac na ziemie władzęb odpuszczaćf grzechyg — wtedy mówi do sparaliżowanegoh: Wstańi, weźj swoje posłaniek i idźi do swego domu!

Przekład literacki:

Jednak abyście się przekonalia, że Synd Człowieczy mac na ziemie władzęb odpuszczaćf grzechyg — tu zwrócił się do sparaliżowanegoh: Wstańi, weźj swoje posłaniek i idźi do swego domu!

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b władza, autorytet, prawo, waga;
c mieć, posiadać;
d syn, potomek;
e ziema, grunt, kraina;
f zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
g grzech, błąd, przeiwinienie, wina;
h sparaliżowany, paralityk;
i wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
j podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;
k łoże, posłanie, mata, kanapa;
l iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;