Przekłady
Przekład dosłowny:

Paweła, z woli Boga apostołb Jezusac Pomazańcad1, do świętych, którzy są w Efeziee2 i wierzącychf w Pomazańcad Jezusac:

Przekład literacki:

Paweła, z woli Boga apostołb Jezusac Chrystusad1, do świętych, którzy są w Efeziee2 i wierzącychf w Chrystusad Jezusac:

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca; w N/A "χριστου ιησου" [christou iēsou] - Pomazańca Jezusa;
2 w N/A 28 w wariancie występuje lekcja "εν εφεσω" [en efesō] - w Efezie;

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e Efez; jedno z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;
f wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;