Przekłady

Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa dla was pogan —