Przekłady
Przekład dosłowny:

Z tego powodu ja, Paweła, jestem więźniem Pomazańcab Jezusa1c dla was pogand

Przekład literacki:

Z tego powodu ja, Paweła, jestem więźniem Chrystusab Jezusa1c dla was pochodzących z różnych narodówd

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "ιησου" [iēsou] - Jezusa;

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d naródpoganinpokolenieród;