Przekłady
Przekład dosłowny:

Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusaa Pomazańcab1,

Przekład literacki:

Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusaa Chrystusab1,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "του κυριου ημων ιησου χριστου" [tou kyriou hēmōn iēsou christou] - Pana naszego Jezusa Pomazańca;

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz