Przekłady

jeśli tylko1 usłyszeliście o udzieleniu łaski Bożej, danej mi dla was,

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειγε" [eige] i jest pisane łącznie; w N/A "ει γε" [ei ge];