Przekłady

Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani,