Przekłady

Ten, który zstąpił jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.