Przekłady

A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że i zstąpił najpierw1 do niższych części2 ziemi?3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "πρωτον" [prōton] - najpierw;
2 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "μερη" [merē] - części;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 63:10: Ale ci, którzy szukają zguby mojej, Zapadną się w głębinach ziemi; Księgi Izajasza 44:23: Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu! (Biblia Warszawska);