Przekłady

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu1, bo to jest sprawiedliwe.

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje lekcja "εν κυριω" [en kyriō] - w Panu;