Przekłady

[Poważaj swego ojca i matkę] — to jest pierwsze przykazanie w obietnicy1,2

Komentarz:

1 lub z obietnicą;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 20:12: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie; V Księgi Mojżeszowej 5:16: Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje. (Biblia Warszawska);