Przekłady

Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota Ducha, jeśli jakieś głębokie uczucia i miłosierdzie,