Przekłady

Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknienia, radościb i koronoc moja, tak stójcie w Panu, umiłowani.

Słowniki:

a wytęsknieny, upragniony;
b radość, wesele, zadowolenie;
c korona, wieniec;