Przekłady

Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknieni, radości i korono moja, tak stójcie w Panu, umiłowani.