Przekłady

Paweł, z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat,