Przekłady

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę o was i tych, którzy są w Laodycei, i tych wszystkich, którzy mnie osobiście nie poznali,