Przekłady

o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.