Przekłady

Ojcowie, nie wywołujciea u swoich dzieci rozżaleniaa, aby nie ulegały zniechęceniub.

Słowniki:

a <2042> poruszyć, pobudzić, rozjątrzyć;
b <120> tracić serce, być przygnębionym, ulec zniechęceniu;