Przekłady
Przekład dosłowny:

Paweła, Sylwanb i Tymoteuszc do zgromadzeniad Tesaloniczane w Bogu Ojcu i Panu Jezusief Pomazańcug: Łaskah wam i pokóji od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusaf Pomazańcag1.

Przekład literacki:

Paweła, Sylwanb i Tymoteuszc do kościoład Tesaloniczane w Bogu Ojcu i Panu Jezusief Chrystusieg: Łaskah wam i pokóji od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusaf Chrystusag1.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου" [apo theou patros hēmōn kai kyriou iēsou christou] - od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca;

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b Sylwan - leśny;
c Tymoteusz - czczący Boga;
d zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
e Tesaloniczanie; Mieszkaniec Tesaloniki; miasta w Macedonii, w północnej Grecji, nad Zatoką Salonicką (Morze Egejskie);
f Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
g PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
h niezasłużona korzyść, dar;
i pokój, spokój umysłu;