Przekłady

wiedząc, bracia ukochani przez Boga1, o waszym wybraniu2,

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "του" [tou]; Rodzajnik nie występuje w TR i BT;
2 lub wiedząc, bracia ukochani, przez Boga (jest) wasze wybranie;