Przekłady

A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo w wielkim uciskua, z radościąb Ducha Świętego,

Słowniki:

a <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
b <5479> radość, wesele, zadowolenie;