Przekłady

tak że staliście się wzorami1a dla wszystkich wierzącychb w Macedoniic i (w)2 Achaid.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τυπους" [typous] - wzorami (dla); w N/A "τυπον" [typon] - wzorem (dla);
2 w TR i BT nie występuje słowo "εν" [en] - w;

Słowniki:

a <5179> typ, wzór, postać, odcisk, ślad, przykład;
b <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
c <3109> Macedonia; historyczna kraina w Grecji, leżąca na północy Grecji, nad Morzem Egejskim; na terenie Macedonii leży pasmo gór Pindos, Nizina Salonicka, Półwysep Chalcydycki oraz góry Rodopy; W skład tej rzymskiej prowincji wchodziły Filippi, Berea i Tesalonika;
d <882> Achaja; grecka kraiana historyczna; w północnej części Peloponezu;