Przekłady

sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie, i jak odwróciliściea się od bożkówb do Boga, aby służyćc Bogu żywemu i prawdziwemu 1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 10:10: Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby; Księgi Daniela 6:27: Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1994> odwrócić się, nawrócić się, zwrócić się;
b <1497> bożek, fałszywy bóg, idol;
c <1398> być niewolnikiemsłużyć jako niewolnik;