Przekłady

Dlatego, nie mogąc tego dłużej znosića, uznaliśmy za słuszne sami pozostaćb w Atenachc

Słowniki:

a wytrzymywać, powstrzymywać, znosić;
b zostawić, porzucić;
c Ateny;  stolica i największe miasto Grecji;