Przekłady

W końcu1 więc, bracia, prosimya was i zachęcamyb w Panu Jezusiec: 2 tak, jak przyjęliście od nas - jak macie postępować i podobać się Bogu - (jak i chodzicie)3 - abyście (jeszcze) bardziej obfitowalid.

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];
2 w N/A nie występuje słowo "ινα" [hina] - aby;
3 w N/A nie występuje lekcja "καθως και περιπατειτε" [kathōs kai peripateite] - tak jak i chodzicie;

Słowniki:

a prosić, pytać, błagać, upraszać;
b wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d przekroczać, obfitować;