Przekłady

gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały wśród swoich świętycha i być podziwianyb wśród wszystkich, którzy wierzą1c, gdyż uwierzyliśmyc naszemu świadectwud pośród was.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "πιστευουσιν" [pisteuousin] - którzy wierzą; w BT i N/A "πιστευσασιν" [pisteusasin] - którzy uwierzyli;

Słowniki:

a <40> święty, poświęcony, oddzielony;
b <2296> zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać się, podziwiać;
c <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
d <3142> świadectwo, dowód, świadek;