Przekłady

aby zostali osądzenia wszyscy, którzy nie uwierzylib prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w1 niesprawiedliwościc.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "εν" [en] - w;

Słowniki:

a <2919> sądzić, potępić;
b <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
c <93> niesprawiedliwość, nieprawość, bezprawie;