Przekłady

My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, że Bóg wybrał1 was od początkua2 do zbawieniab przez uświęceniec Ducha i wiaręd w prawdę.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειλετο" [eileto]; w N/A "ειλατο" [eilato];
2 w TR i BT występuje lekcja "απ αρχης" [ap archēs] - od początku; w N/A "απαρχην" [aparchēn] - pierwocinę, pierwszy plon;

Słowniki:

a <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
b <4991> wyzwolenie, zbawienie;
c <38> poświęcenie, uświęcenie, świętość;
d <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;