Przekłady

W końcu, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana biegło (dalej) i było sławione podobnie jak u was,