Przekłady

W końcu, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana biegło (dalej) i było sławionea podobnie jak u was,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 147:15: On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a chwalić, wielbić, gloryfikować;