Przekłady
Przekład dosłowny:

Paweła, wysłannikb Jezusac Pomazańcad1 z rozkazue Boga, naszego Zbawcyf i Pana2 Jezusac Pomazańcad3, naszej nadzieig,4

Przekład literacki:

Paweła, apostołb Jezusac Chrystusad1 z rozkazue Boga, naszego Zbawcyf i Pana2 Jezusac Chrystusad3, naszej nadzieig,4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca; w N/A "χριστου ιησου" [christou iēsou] - Pomazańca Jezusa;
2 w N/A nie występuje słowo "κυριου" [kyriou] - Pana;
3 w TR i BT występuje lekcja "ιησου χριστου" [iēsou christou] - Jezusa Pomazańca; w N/A "χριστου ιησου" [christou iēsou] - Pomazańca Jezusa;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 65:6: Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e nakaz, rozkaz, instrukcja, komenda;
f zbawca, obrońca, wybawca;
g nadzieja, oczekiwanie;