Przekłady

Przede wszystkim więc zachęcama, aby zanosić błaganiab, modlitwy, prośby wstawiennicze, dziękczynieniac za wszystkich ludzi,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 7:16: Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
b błaganie, prośba, modlitwa;
c wdzięczność, dziękowanie;