Przekłady
Przekład dosłowny:

Wiarygodnea to słowo: Kto się o doglądanieb ubiegac, pragniee pięknejd pracy.

Przekład literacki:

Wiarygodnea to słowo: Kto się o biskupstwob ubiegac, pragniee pięknejd pracy.

Słowniki:

a wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;
b doglądanie, nawiedzić, dozorowanie;
c pragnąć, sięgać;
d piekne, dobre, godne, szlachetne;
e pożądać, tęsknić;