Przekłady
Przekład dosłowny:

Słudzya niech będą mężamic jednej żonyb, dobrzee kierującymif dziećmid i własnymi domami.

Przekład literacki:

Diakonia niech będą mężamic jednej żonyb, dobrzee kierującymif dziećmid i własnymi domami.

Słowniki:

a sługa, pracownik, opiekun;
b kobieta, żona, pani;
c mężczyzna, mąż, człowiek;
d dziecko, potomek;
e dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;
f rządzić, stawać na czele;