Przekłady

dobrzea kierującyb własnym domem, dziecic mającyd w posłuszeństwiee, z wszelką godnościąf.

Słowniki:

a dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;
b rządzić, stawać na czele;
c dziecko, potomek;
d mieć, posiadać;
e podporządkowywać się, poddawać się, okazywać posłuszeństwo, ulegać;
f godność, powaga, szacowność, honor;