Przekłady

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszycha czasachb odstąpiąc niektórzy od wiaryd chwytając sięe duchów zwodniczychf i demonicznychh naukg,

Słowniki:

a później, osatni;
b pora, czas, stosowny czas;
c odstąpić, odejść;
d wiara, wierność, zaufanie;
e zwrócić uwagę, strzec sięwystrzegać się;
f zwodniczy, prowadzący do oszustwa, wprowadzający w błąd;
g nauka, nauczanie, instrukcja;
h demon, bóstwo;