Przekłady

Starszegoa nie karćb, lecz zachęcajc jak ojca, młodszychd jak braci,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 19:32: Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a starszy, prezbiter;
b karcić, strofować, łajać;
c wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
d młody, nowy, świeży;