Przekłady

znanab ze szlachetnycha czynów, że wychowała dziecic, że udzieliła gościnyd, że umyła świętyme nogi, że pomogłag prześladowanymf, że podejmowała sięh wszelkiego dobregog dzieła.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 18:4: Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze; potem odpocznijcie pod drzewem; I Księgi Mojżeszowej 19:2: I rzekł: Proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: Nie, będziemy nocowali na dworze. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a piekne, dobre, godne, szlachetne;
b świadczyć, dowodzić;
c wychowywać dzieci, pielęgnować dzieci;
d udzielać gościny, przyjmować obcych;
e święty, poświęcony, oddzielony;
f uciskać, prześladować, naciskać, trapić;
g pomagać, wspierać;
h wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
i postępować, śledzić, pójść z tyłu;